Udowodnił że analizując treść polubionych przez

pozycjonowanie stron poznań
W 2012 roku polski psycholog Michał Kosiński wykorzystał metodę OCEAN, czyli opartą na teorii wielkiej piątki metodę badania osobowości.
Pomimo że sama metoda powstała w latach osiemdziesiątych ubiegłego stulecia o tyle, aby trafnie określić profil osobowościowpozycjonowanie stron poznań .