Dobry stomatolog Zabrze

splot Raschkowa)

Dobry stomatolog Zabrze
W miazdze wyróżnia się warstwę wewnętrzną, bogatokomórkową, i zewnętrzną, skąpokomórkową (tzw.
warstwę Weila lub pas Weila).
W warstwie Weila mają początek naczynia chłonne, które opuszczają ząb przez otwór wierzchołkowy i deltę korzeniową. W miazdze występują sploty nacz.

Widok do druku:

Dobry stomatolog Zabrze